Organizing Committee

organizing_commitee.jpg
...
Prof. Kiran Kalia

Chairperson, ICNDT - 2019

...
Dr. Pallab Bhattacharya

Organizing Secretary, ICNDT - 2019

Members

...
Dr. Amit Khairnar
...
Dr. Abhijeet Kate
...
Dr. Akshay Srivastava
...
Dr. Alok Jain
...
Dr. Rakesh Tekade
...
Dr. Ravi Shah
...
Dr. Satyasheel Sharma
...
Dr. Uma Ranjan Lal
...
Dr. Govinda Kapusetti
...
Dr. Pinaki Sengupta
...
Dr. Khemraj Bairwa
...
Dr. Manju Mishra
...
Dr. Prasoon Kumar
...
Dr. Rachana Garg
...
Dr. Dinesh Kumar
...
Dr. Amit Shard
...
Dr. Bichismita Sahu